မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၇ခုနှစ်)

Author(s) 
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Publisher 
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Description 
Call No.  
စာရေးသူအမည်
Attachment File 
Not Available
Created on 2021-11-11 05:25:18
Responsibility
Subject Headings
မသန်စွမ်းသူများ-နည်းဥပဒေ
Edition
ISBN  
Reference
No
Series Title
Series Responsibility
Series No.
Notes
Location
Quantity
8
Accession No. & Barcode
5849 - 10022775
5850 - 10022776
5851 - 10022777
5852 - 10022778
5853 - 10022779
5854 - 10022780
5855 - 10022781
5856 - 10022782