မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်း (အလွယ်တကူဖတ်ရှုနားလည်လွယ်သောပုံစံ)

Author(s) 
ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း(မြန်မာ)
Publisher 
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Description 
Call No.  
စာရေးသူအမည်
Attachment File 
Not Available
Created on 2021-11-11 07:00:58
Responsibility
Subject Headings
မသန်စွမ်း
Edition
ISBN  
Reference
No
Series Title
Series Responsibility
Series No.
Notes
Location
Quantity
8
Accession No. & Barcode
5857 - 10022783
5858 - 10022784
5859 - 10022785
5860 - 10022786
5861 - 10022787
5862 - 10022788
5863 - 10022789
5864 - 10022790