မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများလက်စွဲလမ်းညွှန်စာအုပ်=Disability Terminology Handbook

Author(s) 
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Publisher 
ရွှေမင်းသားစာပေတိုက်
Description 
Call No.  
စာရေးသူအမည်
Attachment File 
Not Available
Created on 2021-11-11 08:20:31
Responsibility
Subject Headings
မသန်စွမ်း-လက်စွဲစာအုပ်
Edition
ISBN  
Reference
No
Series Title
Series Responsibility
Series No.
Notes
Location
Quantity
8
Accession No. & Barcode
5865 - 10022791
5866 - 10022792
5867 - 10022793
5868 - 10022794
5869 - 10022795
5870 - 10022796
5871 - 10022797
5872 - 10022798