၁၄ရက်အတွင်းအရပ်ရှည်နည်း

Author(s) 
ထိပ်တင်ထွဋ်
Publisher 
ဇော်စာပေ
Description 
Call No.  
Attachment File 
Available
Created on
Responsibility
Subject Headings
Edition
သတ္တမအကြိမ်
ISBN  
Reference
No
Series Title
Series Responsibility
Series No.
Notes
Location
Quantity
1
Accession No. & Barcode
3 -