၂၀၀၁ခုနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ) အတွဲ(၁)

Authorမြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းပညာရှင်အဖွဲ့

LanguageMyanmar

Remaining1

Not Available၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ တတိယနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

Authorမြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းပညာရှင်အဖွဲ့

LanguageMyanmar

Remaining2

Not Available