၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ပဉ္စမနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ

Authorမြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းပညာရှင်အဖွဲ့

LanguageMyanmar

Remaining1

Not Available


၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ဆဌမနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ

Authorမြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းပညာရှင်အဖွဲ့

LanguageMyanmar

Remaining2

Not Availableနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံစာ၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

Authorထွန်းထွန်းမင်း ၊ လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးပညာဌာန

LanguageMyanmar

Remaining1

Not Available