၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အတွဲ(၂)၊ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်အဖွဲ့တွင်ဖတ်ကြားသော စာတမ်းများနှင့်ဆွေးနွေးချက်များ

Author(s) 
မြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းပညာရှင်အဖွဲ့
Description 
၂၉ စင်တီ
Attachment File 
Not Available
Created on
Notes
Quantity
Accession No. & Barcode
1-10001118