နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံစာ၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

Author(s) 
စိုင်းဖုန်းမြင့်စံ ၊ ကိမိလနှင့်သတ္တဗေဒဌာန
Description 
၃၀ စင်တီ
Attachment File 
Not Available
Created on
Notes
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
Quantity
1
Accession No. & Barcode
596-10017415