ရုံးပတီသီးဈေးကွက်လက်လီရောင်းဝယ်သူတစ်ဦး၏ စီးပွးရေးလုပ်ငန်းအားလေ့လာခြင်း

Author(s) 
သက်ထားဇင် 4/Ec24
Publisher 
ရေဆင်း
Description 
Call No.  
Attachment File 
Not Available
Created on
Subject Headings
ရုံးပတီသီး
Reference
Yes
Notes
စိုက်ပျိုးစီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှု
Quantity
1
Accession No. & Barcode
1765-10018121