ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြသူများ၏ ဝင်ငွေရရှိစေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အစားအစာဖူလုံမှုအခြေအနေများကို လေ့လာခြင်း

Author(s) 
ခင်ခင်စွမ်းသာ 4/Ec-51
Publisher 
ရေဆင်း
Description 
Call No.  
Attachment File 
Not Available
Created on
Subject Headings
Reference
Yes
Notes
စိုက်ပျိုးစီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှုအထူးပြု
Quantity
1
Accession No. & Barcode
2276-10020053